Polska Spółka Gazownictwa i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozpoczęły w czerwcu 2017 r. program „Przyłącze wdzięczności”. To już kolejne po „Rachunku wdzięczności” takie przedsięwzięcie przygotowane dla Powstańców Warszawskich.

 
Zgodnie z programem „Przyłącze wdzięczności” Powstańcy Warszawscy, którzy nie są jeszcze przyłączeni do sieci gazowej, będą mogli być przyłączeni do niej za darmo. Zgłoszenia można dokonywać osobiście bądź przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta PSG (https://www.psgaz.pl/kontakt) właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, w najbliższej gazowni lub korespondencyjnie.
 
Program „Przyłącze wdzięczności” przeznaczony jest dla osób legitymujących się statusem Powstańca Warszawskiego, mieszkających w Polsce i mających uprawnienia kombatanckie przyznane decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1858) lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw.

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309