Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" LIII (38. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej 30 000,00 zł
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja popularno-naukowa "Do wolności przez całą Polskę, a do Polski przez cały świat" - Wybrane zagadnienia z historii walk Polaków poza granicami kraju i ich wpływ na odzyskanie niepodległości 8 000,00 zł
Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" Rajd zabytkowych pojazdów historycznych od Studzianek Pancernych do Lenino i Katynia "Skorpiony w Hołdzie Poległym i Pomordowanym na Wschodzie - 2018 r." 10 000,00 zł
Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów Święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy Ocalić od zapomnienia. Rozbicie siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 10 000,00 zł
Fundacja "Sztuk i Dialogu" "Bez cudu na Narwią nie byłoby cudu nad Wisłą" - rekonstrukcja walki o forty w Piątnicy 1920 10 000,00 zł
Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza "Ocalić od zapomnienia" - Obchody Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 10 000,00 zł
Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Wyjazd grupy kombatantów, osób towarzyszących i członków Klubu na 73. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii 60 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Udział w uroczystościach wyzwolenia KL Dachau i KL Mauthausen; Szlakiem męczeństwa Powstańców Wielkopolskich 25 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpusu Armii Polskiej"-udział w uroczystościach Bitwy o Monte Cassino 25 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Uroczystości "Wykusowe 2018" 5 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Rajd rowerowy "Wykus 2018" 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Odra-Niemen Projekt "74. rocznica Operacji Ostra Brama" 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Odra-Niemen Warszawa '44 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Odra-Niemen Kresowe Zaduszki

15 000 zł

Fundacja Ostoja przy Wiśle Organizacja ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego "Pamięć nieustająca" waz z uroczystą Galą wręczania nagród laureatom 15 000,00 zł
Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej "79. rocznica powołania Służby Zwycięstwu Polski - Olsztyn 2018" 4 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Stanisława Kostki w Warszawie Fakultety z wolności - cykl spotkań edukacyjnych w Muzeum, Ośrodku Dokumentacji i Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 10 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem 8 000,00 zł
Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości Radio Solidarność 15 000,00 zł
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Zajezierzu Święto 28. pułku artylerii lekkiej w Zajezierzu 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny "Inki" X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 7 000,00 zł
Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "Wir" Inscenizacja Bitwy pod Osuchami 10 000,00 zł
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego Memoriał im. Józefa Franczaka ps. "Laluś" 10 000,00 zł
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego Uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie 45 000,00 zł
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni" 10 000,00 zł
Fundacja Armenian Foundation Cykl konferencji pt.: "Ormianie w służbie Rzeczypospolitej" 10 000,00 zł
Stowarzyszenie JAX Jak to na wojence ładnie - koncert pieśni patriotycznych 4 000,00 zł
Fundacja Warszawska Orkiestra Symfoniczna "Sonata" im. Bogumiła Łepeckiego Wielki Koncert Symfoniczny Gloria Polonica 100-lecia Odzyskania Niepodległości 60 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Konferencja historyczno-naukowa "Robotnik" i Niepodległość" 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Uroczystości ku czci ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych 8 000,00 zł
Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego Święto 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego 10 000,00 zł
Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" 3. rocznica nadania im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie 5 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego VII Konferencja Świętokrzyska "Troska o niepodległe państwo po 1918 roku" 7 000,00 zł
Stowarzyszenie Ułanów Karpackich Udział w obchodach 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino - Włochy 8 000,00 zł
Koło 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie Organizacja Święta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 8 000,00 zł
Fundacja Niepodległości Wyjazd członków Grupy Edukacji Historycznej Fundacji Niepodległości wraz z zabytkowymi pojazdami II Korpusu Polskiego oraz lekcja historii na miejscu dla uczestników uroczystości upamiętniającej bitwę pod Monte Cassino 20 000,00 zł
Fundacja Niepodległości Święto Strzelca Konnego. Ogólnopolskie zawody Kawaleryjskie - Hrubieszów 13-15 lipca 2018 20 000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera "Ostatni świadkowie - Mauthausen 2018". Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii" 25 000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera 74. rocznica Bitwy o Monte Cassino - Harcerska wyprawa pamięci o 2. Korpusie Polskim 40 000,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu Święto 19. Pułku Ułanów Wołyńskich "Ocalić tradycję od zapomnienia" 5 000,00 zł
Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem" Organizacja Inscenizacji Bitwy pod Komarowem 1920 roku 20 000,00 zł
Związek Strzelecki "Strzelec" Upamiętnienie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych na Monte Cassino 40 000,00 zł
Stowarzyszenie Prawy Brzeg "Siła Miłości" - koncerty Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbruck" 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński „Tradycja i Historia Polski - Poznajemy i Pamiętamy! - XVIII Rajd Katyński” 15 000,00 zł
Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich Obchody 100. rocznicy powstania 13. Pułku Ułanów Wileńskich 15 000,00 zł
Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość" 73. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej 4 000,00 zł
"Ach Zielone" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic Na wzgórzach i w lasach Zielonego - widowisko historyczne, rekonstrukcja 10 000,00 zł
Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich Święto 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 20 000,00 zł
Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam" Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy 5 000,00 zł
Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam" Międzynarodowy Międzyszkolny Konkurs "Generał Stanisław Maczek - nasz Patron" 8 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Udział w uroczystościach 74. rocznicy Operacji "Ostra Brama" i 100. rocznicy odzyskania niepodległości 5 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Śladami walk niepodległościowych na północno-wschodnich rubieżach Polski - Augustowskie i nad Biebrzą 4 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Rajd kombatancki "Śladami Żołnierzy AK na Grodzieńszczyźnie" 3 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Uroczystości patriotyczne obchodów 74. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa" 10 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 72. rocznica odbicia więźniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. "Urszula" 8 maja 1946 roku - inscenizacja historyczna 6 000,00 zł
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej "Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej pamięci" festiwal historyczny w Puławach 3 000,00 zł
Fundacja Armenian Foundation Prezentacja wystawy pt. "Ormianie w służbie Rzeczypospolitej" w Londynie (Wielka Brytania) i Teheranie (Iran) 12 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

 

lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

"Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej" Renowacja tablicy upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej znajdującej się na cmentarzu w Gębicach 2 000,00 zł
"Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej" "Pozostawić następnym pokoleniom" renowacja istniejącego Pomnika Ofiar Katynia znajdującego się na strzeleńskiej nekropolii 2 000,00 zł
"Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej" "Ocalić od zapomnienia" upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez dodanie drugiej tablicy dotyczącej wydarzeń historycznych - Pomnika Ofiar Katynia znajdującego się na mogileńskiej nekropolii. 2 000,00 zł