Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - dojazd do sanatorium 10 000,00 zł
Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej Pielęgnacja i opieka w czasie choroby; opieka lekarska, opieka pielęgnacyjno-higieniczna, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych lub w zakupie niezbędnych leków zleconych przez lekarza; Wirówka do osocza krwi, zakup ciśnieniomierzy - Gamma mechaniczny, ciśnieniomierz Microlifr BP, kable pacjenta do holtera ekg, paski coaguCheck XS do pomiaru INR 14 099,20 zł
Polski Czerwony Krzyż Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla KOMBATANTÓW oraz ŻOŁNIERZY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy Sióstr PCK "OKO" 80 000,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu 4 800,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu - PAŹDZIERNIK 4 800,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów - ofiar Holokaustu 36 300,80 zł