Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów po-konferencyjnych pod tytułem "Szkice z historii myśli nurtu niepodległościowego" 5 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 17 kwartalnik 2 500,00 zł
Wydawnictwo NONOMNIS - Czwarta Fala Sp. Z o. o. Publikacja po-konferencyjna "Bohaterowie i ciche bohaterki" 5 000,00 zł
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. "Dowody zbrodni, przedmioty z polskich grobów odkrytych na cmentarzu w Kijowie-Bykowni" 10 000,00 zł
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. "Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką" Ojca Eustachego Rakoczego jako jedno z wydarzeń uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 20 000,00 zł
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Reprint publikacji "22 stycznia 1863", autorstwa marszałka Józefa Piłsudskiego 5 000,00 zł
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Jan Kołkowicz. Dzieła Zebrane 11 000,00 zł
Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r. " w Łodzi Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Rodziny policyjne II RP" wydanie rocznicowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 18 kwartalnik 2 500,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 19 kwartalnik 2 500,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 20 kwartalnik 2 500,00 zł
Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie publikacji: Poszli, bo tak chcieli autorstwa Ewy Skarżyńskiej 5 000,00 zł
Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie tomu III publikacji: Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 autorstwa Tadeusza Dubickiego i Andrzeja Suchcitza 8 000,00 zł
Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" Wydanie publikacji Lecha Wyszczelskiego "Warszawa w walce o niepodległość i suwerenność Polski. Warszawskie Termopile 1918-1920" 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego Porucznik Wacław Grabowski - Puszczyk Dowódca ostatniego oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Mazowszu Północnym (1916-1953) 4 000,00 zł
Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Cichociemni aresztowani przez Sowietów i zesłani na Wschód - Obwód Archangielski 10 000,00 zł
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Reprint publikacji "W marszu i boju" 20 000,00 zł
Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki "Warszawskie dziewczyny, kanały i gołębiarze" (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
Bellona Sp. z o. o. Wydanie albumu "Włocławek 1920" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki-albumu "Zamość 1920" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki-albumu "Byłem żołnierzem Kedywu AK. Wspomnienia płk. Witalisa Skorupki" (tytuł roboczy) 13 000,00 zł
"Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Sp. z o.o. Wydanie książki: Gen. Henryk Krok-Paszkowski, "Wspomnienia" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
Fundacja Polska Obywatelska Grupy Oporu "Solidarni" - publikacja albumowa 20 000,00 zł
Fundacja Ostoja przy Wiśle Drugie wydanie uzupełnione książki Jerzego Kochańskiego "Wyznawcy Niepodległej" Piłsudscy, Moraczewscy przed Sulejówkiem w Sulejówku 10 000,00 zł
Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka pozycji książkowej "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" Cezarego Chlebowskiego 10 000,00 zł
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Sariusz-Bielski Tadeusz, tyt. roboczy: Wspomnienia młodości 10 000,00 zł
Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A. Pierwsze wydanie książki autorstwa Krzysztofa Heyke pod roboczym tytułem "Polskie ślady na Syberii. Cichociemni na Syberii" 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Zeszyt Pamięci Powstania Warszawskiego nr 11 2 500,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Zeszyt Pamięci Powstania Warszawskiego nr 12 2 500,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Publikacja albumu "Wydawnictwo Przedświt - historia i ludzie (1982-1989)" 20 000,00 zł
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny III tom Monografii ZIW RP - tytuł roboczy "Związek Inwalidów Wojennych RP. Biogramy i opowieści" 6 000,00 zł
Capital Sp. z o.o. Wydanie książki "Holokaust Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich 1941-1945" Ireneusz T. Lisiak 5 000,00 zł
Capital Sp. z o.o. Wydanie książki "O najnowszej historii Polski 1944-1989. Szkice i artykuły" Leszek Żebrowski 5 000,00 zł
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Agnieszki Ewy Jędrzejewskiej Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890-1939) 10 000,00 zł
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Bartłomieja Grzegorza Sali pt. "Śladami I Brygady Legionów Polskich przez Beskidy, Podtatrze i Pieniny. Przewodnik turystyczno-historyczny" 8 000,00 zł
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod roboczym tytułem "Andrzej Szomański" 3 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Zułów - miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego" (tytuł roboczy) 6 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy 1818-2018" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Bezpieka" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918-2007" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Hubal. Henryk Dobrzański" (tytuł roboczy) 6 000,00 zł
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Wydanie drukiem publikacji pt. "Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich" autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak-Mystkowskiej, Jana Mystkowskigo oraz dra Piotra Stanka 16 000,00 zł
         

 

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" . Wortal internetowy "Archiwum Niepodległości - KPN" Etap V 10 000,00 zł
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 100 miast wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną gen. Maczka. Wirtualny katalog pomników i miejsc pamięci. Część I - Belgia 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" Internetowa mapa pamięci: "Na szlaku walki" 10 000,00 zł