Otwarty Konkurs Ofert na 2018 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych na Rzecz Środowiska Kombatanckiego (termin składania ofert 30 sierpnia 2018 roku) nie został rozstrzygnięty. Jednocześnie konkurs został zakończony wraz z upływem ostatniego terminu składania ofert