Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego" Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu "Ku wolnej Polsce-gala z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" 2 400,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "Katyń 1940. Ostatni List" - Lech Makowiecki 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Organizacja uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 12 000,00 zł
Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo "Wolna i Niepodległa" Biskup Długosz śpiewa Pieśni Patriotyczne 5 000,00 zł
Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" Koncert Więzi Polskiej "Kresy RP" w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 15 000,00 zł
Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi Koncert Kresowy Mazowsze 2018 w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości 11 400,00 zł