Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

 

Zakres zadania

Wykonywanie usług opiekuńczych oraz zakup drobnych akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu (czerwiec) 4 800,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu (październik) 4 800,00 zł
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Świadczenie i organizacja usług opiekuńczych dla kombatantów - ofiar Holokaustu i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 80 000,00 zł
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych - dojazd do sanatorium 10 000,00 zł