Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1.  
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 22 kwartalnik 2 500,00 zł
 1.  
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 23 kwartalnik - wydanie specjalne 2 500,00 zł
 1.  
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 24 kwartalnik 2 500,00 zł
 1.  
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 25 kwartalnik 2 500,00 zł
 1.  
Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod tytułem "Troska o niepodległe państwo po 1918 roku" 5 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Miechów Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w walce - publikacja 5 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Wystawa "II wojna światowa w pamięci opozycji demokratycznej w Polsce 1976-1989" 15 000,00 zł
 1.  
Instytut im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego Wydanie publikacji pt.: "Ku prawdzie, Historycy Powstania Wielkopolskiego w pamięci następców". Część 2. Materiały z XIX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Kościan 20 III 2018 6 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja 15 000,00 zł
 1.  
Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie książki pt. "Tadeusz Żenczykowski-Zawadzki (1907-1997). W kraju i na emigracji" autorstwa dr Karoliny Trzeskowskiej 13 000,00 zł
 1.  
Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie książki pt. "Więzień Magdeburski. Internowanie Józefa Piłsudskiego i dalsze losy Domku Magdeburskiego" autorstwa Mariusza Kolmasiaka 6 000,00 zł
 1.  
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Wydawnictwo pt." Dr Zygmunt Klukowski Dziennik lat 1944-1956" 7 000,00 zł
 1.  
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia "Norbertinum" Wydanie książki: Rosa Bailly "Listy do Polaków" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
 1.  
Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia "Norbertinum" Wydanie książki: Waldemar Niemotko "Jarzmo minionych lat" (tytuł roboczy) 4 000,00 zł
 1.  
Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Miłosza Sochy "Wołyń. Świadkowie mówią" 5 000,00 zł
 1.  
Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka pozycji książkowej "Legiony - droga do legendy. Przed wyruszeniem w pole 1906-1914" autorstwa Marka A. Koprowskiego 10 000,00 zł
 1.  
Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka pozycji książkowej "Zośkowiec" autorstwa Jarosława Wróblewskiego 10 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie "U siebie - At home" Eee… tam takiego obozu nie było - wspomnienia Genowefy Kowalczuk - byłej więźniarki obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi 10 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem" Publikacja - Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej - historia bitwy pod Komarowem 1920 roku, pamięć i tradycja 3 000,00 zł
 1.  
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wznowienie (reprint) oryginału wydanego w 1875 r. pt. "Zawsze Oni - obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów" Kajetana Suffczyńskiego, z ilustracjami Juliusza Kossaka i epigramatami Wincentego Pola 5 000,00 zł
 1.  
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wznowienie (reprint) oryginału wydawanego w latach 1888-1889 pt. "Ostatnie chwile powstania styczniowego na podstawie autentycznych źródeł" Walerego Przyborowskiego 15 000,00 zł
 1.  
GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wznowienie (reprint) oryginału wydanego w 1909 r. (II wydanie poprawione i uzupełnione) pt. "Dzieje Polski Ilustrowane" opracowane przez Juliana Baczyńskiego 5 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Rodziny policyjne II RP" wydanie rocznicowe z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej i 90-lecia powstania Rodziny Policyjnej 6 000,00 zł
 1.  
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Wydanie publikacji "Miejsca polskiej pamięci narodowej na Grodzieńszczyźnie" 4 500,00 zł
 1.  
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Reprint publikacji "Wspomnienia chłopa - powstańca z 1863 r." 4 000,00 zł
 1.  
Związek Inwalidów Wojennych RP III tom Monografii ZIW RP - tytuł roboczy "Związek Inwalidów Wojennych RP. Biogramy i opowieści" 9 500,00 zł
 1.  
Fundacja Cultura Memoriae Wokół Ravensbrück - reprint publikacji W. Kiedrzyńskiej z uzupełnieniami 30 000,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych Wydanie publikacji Dariusza Żurka "Proces kreowania i próby odkłamywania "czarnej legendy" Żołnierzy Wyklętych Pogranicza Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej" 12 000,00 zł
 1.  
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Pani Chłodna (tytuł roboczy) autorstwa Artura Nadolskiego 6 000,00 zł
 1.  
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Plan zagłady Warszawy (tytuł roboczy) autorstwa Stefana Artymowskiego 15 000,00 zł
 1.  
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: Pamięć IV. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946 (tytuł roboczy) autorstwa Krystyny Łubczyk i Grzegorza Łubczyka 10 000,00 zł
 1.  
Oficyna Wydawnicza RYTM Sp. z o.o. Publikacja książki: W celi śmierci (tytuł roboczy) autorstwa Mateusza Wyrwicha 5 000,00 zł
 1.  
Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A. Pierwsze wydanie wspomnień Jerzego Potockiego pod roboczym tytułem "Pamiętnik" 7 500,00 zł
 1.  
Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A. Pierwsze wydanie książki autorstwa Krzysztofa Heyke pod roboczym tytułem "Polskie ślady na Syberii. Cichociemni na Syberii" 15 000,00 zł
 1.  
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Wydanie drukiem publikacji pt. "Obrońca Warszawy. Pułkownik Julian Janowski (1886-1970)" (tytuł roboczy), autorstwa Bartosza Janczaka 12 000,00 zł
 1.  
Fundacja "CIVITAS CHRISTIANA" Wydanie publikacji: Martin Williams, Z Warszawy do Rzymu. Armia Polska generała Andersa na wygnaniu w dziejach drugiej wojny światowej 14 500,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Druk książki pt. Jeden w wielu. Ksiądz major Stanisław Knotek 1904-1940 1 500,00 zł
 1.  
Stowarzyszenie "Prawy Brzeg" Siła Miłości. Twórczość Więźniarek Obozu w Ravensbruck 14 500,00 zł
 1.  
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna Wydawnictwo pt. "Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto" 15 000,00 zł
 1.  
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna Wydawnictwo pt. "Ludzie Sierpnia 80' w Gdyni" Tom 7 14 500,00 zł
 1.  
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna Wydawnictwo pt. "Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście" dodruk 10 000,00 zł

 

 

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej

dotacji

(w zł)

 1.  
Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" . Wortal internetowy "Archiwum Niepodległości - KPN" Etap VI 10 000,00 zł
 1.  
Fundacja Ośrodka KARTA Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego - podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" 14 500,00 zł
 1.  
Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" Wędrujące muzeum: "Od katorżnika do majora - niezwykła droga kresowian do niepodległości". Plenerowa wystawa objazdowa 12 000,00 zł