Osoba legitymująca się decyzją o przyznaniu uprawnień kombatanckich lub uprawnień przysługujących wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzające fakt znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, może otrzymać pomoc ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Pomoc taka kierowana jest do osób przebywających na stałe lub czasowo w Polsce i nie jest przekazywana za granicę.

Pożegnania

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 lipca 2024 roku zmarł

 

ŚP

ppłk. Antoni Zienkiewicz

ps. „Cichy”

 

urodzony 1 grudnia 1923 roku w Niemirach.

nr 7 (403) Lipiec

K07