Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
24. Styczeń 2022 - 30. Styczeń 2022
Poniedziałek
24. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1843 – we Lwowie otworzono Politechnikę Lwowską, w okresie międzywojennym jedną z najlepszych uczelni technicznych w Europie.

  1915 – zwycięska bitwa II Brygady Legionów Polskich stoczona z Rosjanami pod Rafajłową i Brietianką.

  1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Edwarda Śmigłego-Rydza oswobodziły z rąk ukraińskich Włodzimierz Wołyński.  

Wtorek
25. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1922 – nuncjusz apostolski w Polsce, kardynał Achilles Ratti (późniejszy papież Pius XI), który jako jedyny dyplomata zagraniczny nie ewakuował się z Warszawy w czasie najazdu bolszewickiego w sierpniu 1920 r., został odznaczony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym – Orderem Orła Białego. 

Środa
26. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – pierwsze wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Głównym zadaniem wyłonionego w wyborach Sejmu pod przewodnictwem Marszałka Wojciecha Trąmbczyńskiego, stało się przygotowanie ustaw niezbędnych dla funkcjonowania państwa po okresie zaborów, w tym uchwalenie Ustawy Konstytucyjnej.

  1934 – podpisanie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy. Na mocy traktatu przez 10 lat obydwa państwa wszelkie kwestie sporne miały rozwiązywać na drodze dyplomatycznej. Traktat został wypowiedziany jednostronnie przez III Rzeszę w kwietniu 1939 r.

Czwartek
27. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1916 – rozkazem władz austriackich dowództwo nad Legionami Polskimi objął gen. Stanisław Puchalski.

  1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy, które zajmowały się rejestracją bezrobotnych, przyznawaniem zasiłków i zapomóg oraz pośredniczeniem w znalezieniu pracy. 

  1945 – wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

  1953 – zakończył się sfingowany przez komunistów proces księży krakowskiej kurii i kilku osób świeckich, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz imperialistów z USA. W procesie zapadły wyroki śmierci i kary długoletniego więzienia. 

Piątek
28. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1905 – PPS ogłosiła strajk powszechny, co stało się początkiem rewolucji w Królestwie Polskim.
  1950 – Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany pomnik Adama Mickiewicza.
  1952 – Rozpoczęło działalność Archiwum Akt Nowych.

Sobota
29. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1919 – Roman Dmowski, jako delegat Polski na konferencji pokojowej w Wersalu, wygłosił exposé w języku angielskim i francuskim, przekonując Radę Dziesięciu (premierów i ministrów spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Japonii) do polskich postulatów terytorialnych.

  1944 – w Czarnej Tarnowskiej oddział AK „Błyskawica” podjął nieudaną próbę zamachu na Generał Gubernatora Hansa Franka, odbywającego podroż z Krakowa do Lwowa. W akcji zginęło 17 Niemców z ochrony Franka.

  1990 – w warszawskiej Sali Kongresowej odbył się ostatni Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kończący blisko półwieczną niechlubną działalność komunistycznej partii. Zjazdowi towarzyszyły masowe demonstracje zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej.

Niedziela
30. Styczeń
 • Kartka z kalendarza

  1927 – w Warszawie zakończył się, trwający od 23 stycznia, I Międzynarodowy Konkurs Chopinowski, w którym wzięło udział blisko 30 pianistów reprezentujących 8 krajów.

  1968 – wobec protestów ambasady sowieckiej, odbyło się ostatnie przedstawienie Dziadów Adama Mickiewicza wystawionych przez Kazimierza Dejmka w warszawskim Teatrze Narodowym. Po spektaklu kilkaset osób przeszło pod pomnik Mickiewicza domagając się wolności w kulturze.

  1989 – w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach został zamordowany przez „nieznanych sprawców” kapelan „Solidarności” ks. Stanisław Suchowolec.