Polacy zamieszkali za granicą mogą ubiegać się o stałą pomoc finansową. Jest ona udzielana na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach (...), dającego Prezesowi Rady Ministrów uprawnienie do przyznawania w szczególnie uzasadnionych przypadkach renty specjalnej.

 

Wnioski w tego rodzaju sprawach dotyczące osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego i społeczności polonijnej kierują do Prezesa Rady Ministrów konsulaty RP. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek umotywowania wniosku i przedstawienia powodów, dla których zgłaszana osoba powinna być traktowana w sposób wyjątkowy. Argumenty powinny być udokumentowane. Znaczący wpływ na decyzję mają szczególne okoliczności, jakie spowodowały obecną trudną sytuację materialną, a także informacja, co stanowiło dotychczasowe źródło utrzymania i dlaczego zainteresowany pomocą nie ma emerytury lub renty w kraju zamieszkania. Sama działalność kombatancka lub doznane represje nie są wystarczającą podstawą do przyznania tego świadczenia. Wnioski o przyznanie renty specjalnej przyjmuje:

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Raport 2016-2023

202306