Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjny Urzędu jest czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15
(przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr tel. 22 276 77 77 lub adres e-mail: [email protected].


Dodatkowe numery telefonów do kontaktów: 22 276 77 48, 22 276 77 72, 22 276 77 47, 22 276 77 51, 22 276 77 55.


Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1.

Stowarzyszenie „U siebie – At home”

 

„Śladami Gieni ze ściany” - przygotowanie i przeprowadzenie gry edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi i kultywującej pamięć o jego dziecięcych ofiarach. 0,00
 2. Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Kunów 0,00
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych Międzyszkolny Festiwal Muzyczny „Warmińskie Inspiracje” 0,00
 4. Związek Harcerstwa Polskiego "Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na wyprawę pamięci o obozie Mauthausen-Gusen w Austrii 0,00
 5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Śladami 2 Korpusu Polskiego 0,00
 6. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino i 50 rocznicy śmierci gen. W. Andersa 0,00
 7. Stowarzyszenie SOCIUS "Społeczność lokalna pamięta" 0,00
 8. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Polskie melodie - w hołdzie Bohaterom Bitwy Warszawskiej 0,00
 9. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Katyń - zostaną po nas guziki 0,00
 10. Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo Cześć i chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 r (sesja naukowa) 0,00
 11. Stowarzyszenie Historyczne Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego w Nysie Szlak Legionu Włoskiego Generała Dąbrowskiego 0,00
 12. Fundacja AVE Wisłą Przez Miasto Nieujarzmione - edycja XV 0,00

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D. O. K.” z siedzibą
w Przemyślu
Rekonstrukcja Historyczna OPERACJA BARBAROSSA Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 2. Porozumienie Młodzieży Demokratycznej Seria spotkań kombatantów z młodzieżą Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 3. Stowarzyszenie Ziemiaństwa Polskiego Tablica upamiętniająca akowców okręgu łódzkiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu
 4. Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych Zjazd Formacji Niepodległościowej w 35-lecie powstania Polskiej Partii Niepodległościowej, jako płaszczyzna   współpracy środowisk, które po raz drugi w poprzednim stuleciu odzyskały niepodległość Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 5. Fundacja „Towarzystwo Jopertingu” Tablica upamiętniająca żołnierzy AK okręgu wileńskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne, dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 6. Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus” „Poznać i pamiętać” Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 7. Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga Koncert Artyści Niepodległej 1920” Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 8. Fundacja Imperio „Westerplatte – 81 lat później” - konkurs dla młodzieży i seniorów województwa Pomorskiego Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 9. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego X Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Polska po pandemii" - Nowa normalność Odrzucenie - zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych Otwartym Konkursem Ofert na 2020 rok.
 10. Fundacja Armenian Foundation Polski Ormianin w Powstaniu Listopadowym - Generał Walenty Andrychowicz Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Do oferty nie dołączono wymaganych załączników (opinii Instytutu Pamięci Narodowej, pisemnej zgody dysponenta terenu).
 11. Fundacja Agencja Małych Mediów Jednolita tablica i obelisk upamiętniający zabitych przez Niemców za ukrywanie Żydów Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć   w ramach realizacji jednego projektu.
 12. Stowarzyszenie Odra Niemen, Oddział Mazowiecki Upamiętnianie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 13. Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myślenicach XIV powiatowe zawody strzeleckie dla dzieci i młodzieży z powiatu myślenickiego z pokazu 102 rocznicy odzyskania niepodległości" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Oferta złożona przez podmiot nieuprawniony.
 14. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarność" Obchody 40-lecia powstania NSZZ Solidarność Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 15. Stowarzyszenie Kulturalne A LA LONGUE XII Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany "Za rękę z partyzantami AK po wojennych duktach dziemiańskich lasów" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 17. Fundacja "Wolność i Niepodległość" "Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 18. STS MEDIA sp. z o. o. "Patriotyczny koncert muzyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej" Odrzucenie - oferta złożona przez nieuprawniony podmiot.
 19. Fundacja "Dla naszych dzieci" Myśmy szli i szli zdziesiątkowani Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 20. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja Wielkopolska Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 21. Fundacja im. Anny i Henryka Świątkowskich Syberyjskie artefakty w Polsce Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 22. Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” IV Wakacje dla Bohatera Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 23. Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” Wykonanie tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 24. Fundacja In Blessed Art Tablice informacyjne i pamiątkowe o 1. kompani 13. Batalionu Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 25. Fundacja AriAri Zapomniane Miejsca Pamięci. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 26. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR" Piknik historyczny w Brodziakach 2020 Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 27. Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego Renowacja rodzinnego grobu Stanisława Kwasieborskiego, autora książki „Od Wisły do Korostenia” - wspomnień ochotnika 201 Pułku Szwoleżerów Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 28. Stowarzyszenie Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu "Wigilia ułańska 2020" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 29. Fundacja Sensoria Nagroda BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich. Spot promujący konkurs Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 30. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" XII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.
 31. Fundacja Kochania Poznania Z Poznania do powstania. Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.
 32. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej Śladami Piłsudskiego na Fetę Wolności Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 33. Stowarzyszenie Szersze Horyzonty Wyśpiewaj Wolność - Grybowski Koncert dla Niepodległej Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta.
 34. Fundacja "Pro Posnania" Patriotyczny Rajd szlakiem Błogosławionej Poznańskiej Piątki Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 35. Fundacja Luminar Bitwa pod Komarowem 1920. Młodzież a Największa Kawaleryjska Bitwa XX wieku Odrzucenie - ofeta zawiera uchybienia formalne.
 36. Stowarzyszenie EUREKA Upamiętnienie ewakuacji drogą morską więźniów obozu Stutthof przez Rugię do Danii w 1945 roku Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 37. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna Historyczny escaperoom Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 38. Stowarzyszenie Scena Babel Lokalni bohaterowie. Portrety i wspomnienia Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 39. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Warszawy 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 40. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Zadwórza 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.
 41. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ARMIA OCHOTNICZA - cnoty młodego pokolenia Grodno 1920-2020 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć
w ramach jednego projektu.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pożegnania

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP
mec. Waleriana Jana Piotrowskiego

 

wybitnego prawnika, polityka i działacza społecznego,
urodzonego 11 grudnia 1927 roku w Grodzisku Wielkopolskim.

nr 10 (394) Październik 2023

202310